Utvalda artiklar

Meditation

Verklig meditation är att fullständigt glömma sig själv. Det innebär att fullständigt glömma sin identifiering med kroppen. Man har helt gett upp bundenheten till sina sinnen. Endast då är sinnet stilla.

Jultal om Jesus

Välj Jesus som din vägvisare. Följ hans exempel. Låt ditt medvetande gå igenom samma utvecklings-stadier som hans. Gör andliga övningar.

Kvinnornas dag

Sathya Sai Baba beskriver att kvinnor har styrkan och kvalitéerna att vara ledare inom alla aspekter av samhället - familjen, närsamhället och landet.

Visdom

Utdrag ur Geeta Vahini kapitel 23. Sathya Sai Baba talar om andlig disciplin grundad på 20 dygder vi behöver tillägna oss för att rena våra sinnen och bli medvetna om vårt Själv.

Religionernas enhet

Kärlek är grundprincipen i alla religioner. Han sa att det bara finns en religion - Kärlekens religion. Hans uttalande hänvisar till religionernas innersta kärna och huvudsakliga innebörd - Kärlek.

Ideellt arbete

Stockholmsgruppen lagar och serverar gratis vegetarisk mat på Ny Gemenskaps restaurang för hemlösa.

Nyheter och meddelanden

Värna om vår planet

Projektet Värna planeten är ett globalt samhällsprojekt inom SSIO som vill inspirera människor att minska utnyttjandet av resurser och materiella ägodelar och därmed vår belastning på ekologin och värna om miljön. 2018 års tema är "Skydda vår planet" med avseende på energianvändning inom områden som kläder, mat, transport och teknologi.

Världsdagen för mänskliga värden 24 april

Sathya Sai Baba talar om att det är av yttersta vikt att vi tillämpar de fem universella mänskliga värdena sanning, rätt handlande, fred, kärlek och icke-våld i våra dagliga liv.

Jordens dag 22 april

Sathya Sai Baba brukade säga att vi skall behandla moder jord med vördnad, tacksamhet och omsorg och se Gud i naturen.

Urval från Internationella Aktiviteter