Utvalda artiklar

SSIO Årsrapport för 2017-2018

SSIO Årsrapport 2017-2018. Sammanställning av världsomfattande undervisning, service och andliga aktiviteter inom SSIO under 2017-2018

Meditation

Verklig meditation är att fullständigt glömma sig själv. Det innebär att fullständigt glömma sin identifiering med kroppen. Man har helt gett upp bundenheten till sina sinnen. Endast då är sinnet stilla.

Jultal om Jesus

Välj Jesus som din vägvisare. Följ hans exempel. Låt ditt medvetande gå igenom samma utvecklings-stadier som hans. Gör andliga övningar.

Kvinnornas dag

Sathya Sai Baba beskriver att kvinnor har styrkan och kvalitéerna att vara ledare inom alla aspekter av samhället - familjen, närsamhället och landet.

Visdom

Utdrag ur Geeta Vahini kapitel 23. Sathya Sai Baba talar om andlig disciplin grundad på 20 dygder vi behöver tillägna oss för att rena våra sinnen och bli medvetna om vårt Själv.

Religionernas enhet

Kärlek är grundprincipen i alla religioner. Han sa att det bara finns en religion - Kärlekens religion. Hans uttalande hänvisar till religionernas innersta kärna och huvudsakliga innebörd - Kärlek.

Nyheter och meddelanden

Lovsångsdatum

​Stockholmscentret träffas för lovsång söndagar 1 gång i månaden på Stockholms Zen centers lokal, Erstagatan 31, Stockholm kl. 15.00. Datum för vårens lovsånger: 17/2, 17/3, 14/4, 19/5 samt 16/6. Välkomna! För mer information kontakta info@sathyasaiorg.se

Värna om vår planet

Projektet Värna om planeten är ett globalt samhällsprojekt inom SSIO som vill inspirera människor att minska utnyttjandet av resurser och materiella ägodelar och därmed vår belastning på ekologin och värna om miljön. 2019 års tema är "Dags för handling"

Världsdagen för mänskliga värden 24 april

Sathya Sai Baba talar om att det är av yttersta vikt att vi tillämpar de fem universella mänskliga värdena sanning, rätt handlande, fred, kärlek och icke-våld i våra dagliga liv.

Jordens dag 22 april

Sathya Sai Baba brukade säga att vi skall behandla moder jord med vördnad, tacksamhet och omsorg och se Gud i naturen.

Urval från Internationella Aktiviteter