Utvalda artiklar

Meditation

Verklig meditation innebär att fullständigt glömma sin identifiering med kroppen. Man har helt gett upp bundenheten till sina sinnen. Endast då är sinnet stilla.

Jultal om Jesus

Välj Jesus som din vägvisare. Följ hans exempel. Låt ditt medvetande gå igenom samma utvecklings-stadier som hans. Gör andliga övningar.

Kvinnornas dag

Sathya Sai Baba beskriver att kvinnor har styrkan och kvalitéerna att vara ledare inom alla aspekter av samhället - familjen, närsamhället och landet.

Visdom

Utdrag ur Geeta Vahini kapitel 23. Sathya Sai Baba talar om andlig disciplin grundad på 20 dygder vi behöver tillägna oss för att rena våra sinnen och bli medvetna om vårt Själv.

Religionernas enhet

Kärlek är grundprincipen i alla religioner. Han sa att det bara finns en religion - Kärlekens religion. Hans uttalande hänvisar till religionernas innersta kärna och huvudsakliga innebörd - Kärlek.

Ideellt arbete

Stockholmsgruppen lagar och serverar gratis vegetarisk mat på Ny Gemenskaps restaurang för hemlösa. Nästa datum på Ny Gemenskap är 28/4. För mer information kontakta info@sathyasaiorg.se.

Nyheter och meddelanden

SSIO Årsrapport för 2017-2018

SSIO Årsrapport 2017-2018. Sammanställning av världsomfattande undervisning, service och andliga aktiviteter inom SSIO under 2017-2018

Lovsångsdatum

​Stockholmscentret träffas för lovsång söndagar 1 gång i månaden på Stockholms Zen centers lokal, Erstagatan 31, Stockholm kl. 15.00. Datum för vårens lovsånger är den 17/2, 17/3, 14/4, 19/5 samt 15/6 som är en heldag från 9.00-16.30 .Välkomna! För mer information kontakta info@sathyasaiorg.se

Naturen är Guds klädnad

Naturen är Guds storslagna gåva till mänskligheten. Vi bör visa naturen vördnad, aktning och tacksamhet. Detta är utdrag ur boken " Naturen är Guds klädnad" med citat ur Sathya Sai Babas tal om naturen.

Värna om vår planet

Projektet Värna om planeten är ett globalt samhällsprojekt inom SSIO som vill inspirera människor att minska utnyttjandet av resurser och materiella ägodelar och därmed vår belastning på ekologin och värna om miljön. 2019 års tema är "Dags för handling"

Urval från Internationella Aktiviteter