Utvalda artiklar

Judiska högtider

Det judiska firandet av Rosh Hashanah och Yom Kippur motiverar de som följer Judendomen till att reflektera över sina handlingar och känslor.

11:e Världskonferensen

Den centrala aspekten av enhet och renhet. Enhet är gudomlighet, Renhet är upplysning - Tema för 11:Världskonferensen

Naturen är Guds klädnad

Naturen är Guds storslagna gåva till mänskligheten. Vi bör visa naturen vördnad, aktning och tacksamhet. Detta är utdrag ur boken " Naturen är Guds klädnad" med citat ur Sathya Sai Babas tal om naturen.

Meditation

Verklig meditation innebär att fullständigt glömma sin identifiering med kroppen. Man har helt gett upp bundenheten till sina sinnen. Endast då är sinnet stilla.

Jultal om Jesus

Välj Jesus som din vägvisare. Följ hans exempel. Låt ditt medvetande gå igenom samma utvecklings-stadier som hans. Gör andliga övningar.

Kvinnornas dag

Sathya Sai Baba beskriver att kvinnor har styrkan och kvalitéerna att vara ledare inom alla aspekter av samhället - familjen, närsamhället och landet.

Visdom

Utdrag ur Geeta Vahini kapitel 23. Sathya Sai Baba talar om andlig disciplin grundad på 20 dygder vi behöver tillägna oss för att rena våra sinnen och bli medvetna om vårt Själv.

Religionernas enhet

Kärlek är grundprincipen i alla religioner. Sathya Sai Baba sa att det bara finns en religion - Kärlekens religion. Hans uttalande hänvisar till religionernas innersta kärna och huvudsakliga innebörd - Kärlek.

Ideellt arbete

Stockholmsgruppen lagar och serverar regelbundet gratis vegetarisk mat på Ny Gemenskaps restaurang för hemlösa. Kommande datum på Ny Gemenskap är 8/9. För mer information kontakta info@sathyasaiorg.se.

Nyheter och meddelanden

Fika med mästarna 20/10 2019

"Fika med mästarna" är höstens nyhet som introducerades på Sathya Sai Babas deklarationsdag för sitt Avatarskap den 20/10 .Vi bjuder in företrädare från olika religioner, denna gång från trossamfundet Bahá'i, för att dela med sig av berättelser om sina mästares liv över en fika. English information please follow link.

Ideellt arbete 7-8 september 2019.

Stockholmsgruppen lagar och serverar regelbundet gratis vegetarisk mat på Ny Gemenskaps restaurang för hemlösa. Denna artikel handlar om den 7-8 september 2019.

Familje Pick-Nick och skräpplockning i Rålambshovspark

Lördagen den 14 september kl 14.00 samlades Stockholms Sai Center i i Rålambshovsparken för en familjepicknick med skräpplockning och lek.

Lovsångsdatum 2019

​Stockholmscentret träffas söndagar 1 gång i månaden för lovsång på Stockholms Zen centers lokal, Erstagatan 31. Höstens stora nyhet är; "Fika med mästarna", kopplad till temat Harmoni mellan reigioner där vi bjuder in företrädare för olika tro. Höstens datum är Akhanda - lovsång ett helt dygn inom SSIO över hela världen; 10 /11 kl. 15.00 -18.00 samt 15/12 kl. 14.15 -16.30 med bl.a. Fika med mästarna,  Den 23/11 firas på privat plats. Återkommer med info. Välkomna! För mer information kontakta info@sathyasaiorg.se

Värna om vår planet

Projektet Värna om planeten är ett globalt samhällsprojekt inom SSIO som vill inspirera människor att minska utnyttjandet av resurser och materiella ägodelar och därmed minska vår belastning på ekologin och värna om miljön. 2019 års tema är "Dags för handling"

Urval från Internationella Aktiviteter