Välkomna! / Welcome!     

(eng. lyrics see below)

Välkomna att sjunga  lovsånger med oss!

Vi sjunger en gång i månaden  oftast på  Stockholms Zencenters lokal, Erstagatan 31, 11636 Stockholm.  Vi sjunger svenska-, engelska-, taize sånger, hindi samt enstaka sånger på spanska.

Under hösten startade också en nyhet - "Fika med mästarna" där vi fokuserar på religionernas enhet, en av grundpelarna i Sathya Sai Babas undervisning. Han sa bl.a.  att det finns bara en religion och det är kärlekens religion.  Det blir en  studiecirkel med inbjudna företrädare för olika trosupppfattningar, där vi får möjlighet att dela våra tankar om enhet med perspektiv från olika religioner över en fika.

Vi är mycket glada över att kunna hälsa er alla välkomna till vårens program i Sathya Sai Centret Stockholm Erstagatan 31. Nedan ser ni datum  och program. Denna termin provar vi fredagskvällar mellan ca kl. 19:00 – 21.30 .  Programmet innehåller förutom lovsång även vår succé från förra året med FMM samt studiecirklar på ”Enhet är gudomlighet” och ”Renhet är upplysning” som är inledning till den För-konferens till Världskonferensen  den 1-3 maj i Polen.

Plats: Stockholm Zen Center

Erstagatan 31

116 36 Stockholm

Resebeskrivning:

Ta blå buss nr 2 från Slussen och stig av på hållplats Erstagatan och gå ca 130 meter. Koden är 1007.

För mer information kontakta  info@sathyasaiorg.se eller saisverige @gmail.com.  Nedan finns även en informations video om Sathya Sai Intertnationella organisation.

Stockholmscentret utför även regelbundet ideelt arbete för hemlösa i samarbete med Ny gemenskap (köper artiklar till första hjälp för de hemlösa samt lagar och serverar hemlagad veg. mat.)   Vi startar vårens första ideella arbete  den 25/ då vi lagar mat i ett privat hem samt den 26/1 då vi serverar den på NG. Hör av  er på nedanstående info adress om ni är intresserade att delta. Vi skall även hjälpa till i på Ny Gemenskap under april men återkommer med info om detta.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Welcome to Devotional singing during Spring 2020.

We are very Happy being able to welcome you to the programme for coming spring in our Sathya Sai Centre Stockholm on Erstagatan 31. Below find the dates and the programme. During this term we will try to use Friday evenings between 19.00 – 21.30.  The programme consists besides Bhajan even of our success from last year FMM (Fika with the masters) and studycircles on the theme “Unity is Divinity” and “Purity is enlightenment” which is an introduction for the “Preworld conference the 1st- 3rd May 2020 in Polen.

Location: Stockholm Zen Center

Erstagatan 31

116 36 Stockholm

Directions:

Ta Take bus nr 2 from Slussen and get off at bus stop Erstagatan and walk about 130 meter. Door Code is  1007.

 

Lovsångs program/ Bhajan programme

17/1 -  Fredag – 19:00 Lovsång/ Bhajan, 20:15 studiecirkel/studycircle;

                              Unity of faith/ Religionernas enhet              

21/2 –  Fredag - Shivaratri Lovsång/ Bhajan 19.00-21:30

20/3 – Fredag  - 19:00 Lovsång/ Bhajan, 20:15 studiecirkel/studycircle ;

                              Unity is Divinity/ Enhet är gudomlighet

24/4 – Fredag – 19:00 Lovsång/ Bhajan, 20:15 studiecirkel/studycircle/ ;/ 

                              Purity is enlightenment/ Renhet är upplysning

22/5 -Fredag –  19:00 Lovsång/Bhajan, 20:15 FFM/ Fika med mästarna

14/6 Söndag –    Heldags Sath Sang/ Whole days Sath Sang

    

For more information contakt  info@sathyasaiorg.se. Below find a video with   information about  SSIO.

Sathya Sai Center Stockholm is doing volontary work for the homeless in cooperation with Ny Gemenskap (we buy firts aid articles for the homeless, cook and serve  home cooked veg. food). Our first time will be the 25/1 when we cook in a private home and 26/1 when we cook a little at the Ny Gemenskap och serve the food. Contact us on  info@sathyasaiorg.se  or  saisverige @gmail.com

Below  also find a video with informatio about The Sathya Sai International organisation.