Sathya Sai Centret, Stockholm

                                                 Picknick i Rålambshovsparken med skräpplockning och lek.

Den 14 september möttes 11 hängivna från Stockholms Sathya Sai Center för en familje picknick kombinerad med skräplockning  som är ett uttryck för kärlek till miljön och är i  harmoni med organisationens Go Green projekt.  De möttes denna soliga eftermiddag utrustade med plasthandskar och sopsäckar med en önskan att göra skillnad. Under de första timmarna spred de ut sig över parken  i mindre grupperoch plockade skräp av allehanda slag. Grupperna möttes igen när de var färdiga  och sorterade  brännbart i befintliga papperskorgar. Plast och metall togs hem för att placeras på återvinningen. Sedan blev det en gemensam fikastund i glad gemenskap.  Eftermiddagen avslutades med en runda med det gamla hederliga sällskapsspelet ”Kubb”.                                                                                                                           Naturen är den bäste läraren -  Sathya Sai Baba