Fika med mästarna

Sathya Sai Baba förmedlade stora andliga sanningar genom inspirerande ordspråk . Följande ordspråk har inspirerat oss i Stockholms Sai Center att starta en serie möten med företrädare för olika tro.

Det finns bara en religion kärlekens religion. Det finns bara ett språk, hjärtats språk.  Det finns bara en ras, mänsklighetens ras. Det finns bra en Gud. Han är närvarande överallt.  - Sathy Sai Baba

Serien ”Fika med mästarna” är en gåva till Sathya Sai Baba som börjar på deklarationsdagen för hans Avatarskap just den 20 oktober och fortsätter lite då och då under hösten och våren. Vi bjuder då in företrädare för olika tro som presenterar sina mästare  och vi delar våra tankar runt temat enhet och renhet med utgångspunkt från våra olika religioner.

English text

                                                                                                                    Fika med mästarna

Fika med mästarna

Den 20 oktober firas inom SSIO därför att det var den dag som Sathya Sai Baba talade om för världen att han var en Avatar, en gudomlig inkarnation som kommer ner med djup andlig kunskap.

För att fira den dagen startade Stockholms Sathya Sai Center en serie studiecirklar som går i linje med Sathya Sai Babas betoning på religionernas enhet och mänsklighetens enhet. Detta program kallat ”Fika med mästarna” har som mål att bjuda in föreläsare med olika trosuppfattningar för att dela deras mästares budskap över en ”Fika”, vår svenska tradition att samtala över en kopp kaffe eller te. Till det första tillfället, bjöd vi in en föreläsare från Bahai tron, kardiolog Dr. Ruha Cerrato.

Dr. Cerrato delade med sig av historier om deras grundare Bab och Bahaullah som grundade Bahai tron i Iran under mitten av 1800-talet. Det fanns många likartade budskap mellan deras grundare och Sathya Sai Baba som t.ex. mänsklighetens broderskap och Guds faderskap, jämlikhet mellan alla levande varelser oavsett religiös tro och social tillhörighet med betoning på kärlek och att hjälpa behövande. Dagens studiecirkel var välbesökt med 27 besökare och följdes av lovsång på olika språk och från olika kulturer.

Dr Cerrato avslutade sitt tal med att bjuda in alla i Sathya Sai Centret till deras 200 årsfirande av Bab, som firas inom Bahai tron den 28 oktober. Hon uttryckte en vilja att delta i vårt ideella arbete för att visa vår gemensamma önskan att göra skillnad i vårt samhälle. De närvarande gästerna visade stor entusiasm för ett sådant samarbete.