GLOBAL AKHANDA LOVSÅNG

De globala lovsången är en mycket kraftfull övning som Sathya Sai Baba gav oss för att förena mänskligheten

Nedan följer svensk och engelsk informations text. Below find Swedish and english information.

 

Här kommer en rapport från den årliga Akhanda lovsången den 10 november i Sathya Sai Centret, Stockholm.

Den årliga Akhanda lovsången hölls vid Sathya Sai Centret i Stockholm den 10 november. Baserad på Babas fokus på personlig utveckling var temat för kvällen ”tänd det inre ljuset”. Över 30 hängivna från Stockholm samlades för att sjunga lovsånger utan avbrott under 3 timmar. All text visades på en filmduk för att alla skulle kunna följa med och sångerna splittrades upp med inspelade lovsånger med Babas röst. Ett förfriskningsområde var tillgängligt om någon önskade dricka te eller kaffe med lite tilltugg under tiden och ritmateriel fanns tillgängligt för att sysselsätta småbarn. Sången fortsatte utan uppehåll trots ett oväntat strömavbrott under ca 1 timmes tid vilket av deltagarna endast sågs som en symbolisk påminnelse om vikten att tända det inre ljuset.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Here is a report from the yearly Akhanda bhajan the 10th November in the Sathya Sai Centre, Stockholm

The annual Akhanda Bhajan was conducted at the Sathya Sai Center, Stockholm on the 10th  of November. Based on Baba´s focus on personal transformation, the theme of the session was to “light the lamp within”. Over 39 devotees from Stockholm gathered to sing songs of devotion non-stop for 3 hours during the event. All lyrics were displayed on a screen to permit everyone to follow and the songs were interspersed with Bhajans in Baba’s voice. A refreshment area was available if anyone wished to drink some tea or coffee and have a light snack during the session, and art material was available to keep young children occupied. The singing continued nonstop, despite an unusual and unexpected power interruption for about one hour, which only conveyed to the devotees seated, how important it was to light the lamp within!