Rapport från Sathya Sai Center Stockholm 17 januari 2020

Sathya Sai Center, Stockholm hade årets första lovsångs tillfälle den 17 januari. Inspirerat av temat ”Religionernas enhet” följdes lovsången av en studiecirkel som utgick från Baba citat på samma tema. Både lovsången och studiecirkeln var välbesökt. Som ett nytt initiativ planerar Sathya Sai Centret att införa en lovsångsträning den 1 februari. Avsikten med dessa träningstillfällen är att gynna idén om att sjunga är en andlig övning som kräver övning, för att förhöja kvalitén på både Sanskrit bhajan och Internationella sånger. Bifogat hittar ni  bilder och musikfiler.

The Sathya Sai Centre, Stockholm conducted it´s first devotional singing session for 2020 on 17th January. Inspired by the theme of unity of religions, this session was followed by a study circle drawing from Baba´s quotations on the same theme. Both the devotional singing and study circle were well attended. The Centre plans to introduce a devotional song training session from February 1st as part of new initiatives in 2020. The objective of these sessions is to promote the idea that singing is a spiritual sadhana that needs practice, and to enhance the quality of both Sanskrit in addition to the Swedish and English songs and promote seamless connection with Baba during each session. Attached find music files and pictures.

 

                                                         Känn ingen oro,  Baba/BoloboloGovinda Krishna Jay, I keep feeling your love in me

                                                                                                 Studiecirkel - Religionernas enhet.