Ideellt arbete i Stockholms Sathya Sai Center

 Sathya Sai centret Stockholm engagerar regelbundet sina medlemmar med att laga och servera gratis mat för äldre och hemlösa i samarbete med den ideella organisationen Ny Gemenskap i  deras resaturang. Det är ett ömsesidigt utbyte mellan Sai Centret och Ny Gemenskap med samma mål att stötta behövande, då de har en restaurang som behöver volontärer och hjälp med mat och inköp av hygienartiklar,  och vi har medlemmar som vill göra ideellt arbete. ​Volontärerna från Stockholms centret är märkbart berörda av de varma hjärtliga mötena och upplever att kraften i ideellt arbete berikar både givaren och mottagaren​.


Sathya Sai Centre Stockholm regularly engage their members to cook and serve free food for the homless and elderly in cooperation with Ny Gemenskap, in their restaurant for homeless. It is mutually rewarding as Ny Gemenskap has a restaurant that needs volunteers to help cooking and serveing food, buying toiletries and we have members who want to do voluntary work.  The volunteers from the Sathya Sai Centre are considerably moved by the warm hearty meetings and experience that the power in voluntary work rewards both the giver and the receiver.

Ideellt arbete på Ny Gemenskap 26 Januari 2020

14 volontärer från Sathya Sai Centret, Stockholm lagade och serverade gratis mat samt minglade med ca 70-75 gäster på Ny Gemenskaps restaurang för hemlösa. Detta är en efterlängtad regelbunden aktivitet som görs av Sai organisationens medlemmar.

 

De möten som sker här är ömsesidigt belönande då de ger gästerna lite sällskap som är villiga att lyssna och dela skratt och glädje och ger volontärerna möjlighet att praktisera villkorslös kärlek utan fördömanden. Gästerna njöt av den goda maten och stämningen var glad och kärleksfull.

 

Volontary work at Ny Gemenskap 26th of January 2020

14 Volunteers from the Sathya Sai Center, Stockholm in partnership with the humanitarian organization Ny gemenskap participated in serving free food on the 26th January 2020. This is a regular seva activity conducted by the organization where members cook and serve a wholesome vegetarian meal for the homeless, eat with them and share their experiences.

 

These meetings are mutually rewarding because they provide the guests with company willing to listen and share laughter and joy, and provides the volunteers with an opportunity to practice selfless love without judgments. A total of 14 volunteers participated in the event and 70- 75 homeless guests enjoyed good food cooked with love, in addition to pleasant company to lighten their day.