En bön är kraftfull - Låt oss förenas i bön

Sai Baba säger att bön är det mest effektiva medlet för lindra alla levande varelsers lidande och ge frid och glädje till alla. Därför tar vi initiativ till att sjunga Gayatri mantrat för att intensifiera våra böner, utrota Corona viruset och önska hälsa till hela skapelsen, som en enda global familj. Vi ber er all att ansluta er. Var snäll och dela den bifogade affischen med andra vänner och social grupper, om ni kan. Tack!  

Affisch med Gayatri texten.   Baba sjunger Gayatri manta 

Prayer is powerful. Let's join and pray.

Sai Baba says prayer is the most effective means to alleviate the suffering of all beings and give peace and happiness to all. Hence, we are commencing a Gayatri Sadhana to intensify our prayers for eradication of the Corona Virus and wish for welfare of all creation, as one global family ( Vasudhaiva Kutumbakam). You all are requested to join in. Please share the attached Poster with other friends and social groups too, if you can. Tanks.           Poster with Gayatri                         Baba sings Gayatri manta 

 

                                               Video info Dr Reddy                                https://www.sathyasai.org/announcements/corona-virus-update