Sathya Sai Baba införde firandet av Kvinnornas dag för att inför hela världen lyfta fram kvinnans centrala roll i samhället. Han betonade att kvinnor har en speciell plikt att återupprätta respekt och rätt handlande i hemmet. I Prashanti Nilyam, Sathya Sai Babas ashram i Indien, firas kvinnornas dag den 19 november varje år sedan 1995. Han har sagt:

”Denna dag, den 19 november, firas Kvinnornas dag för att lyfta fram kvinnornas andliga kvaliteter och sprida kunskapen om dessa. Kvinnor har en rik källa av sanning och kultur inom sig. Jorden är en men växterna varierar alltefter de frön som sås. En kvinnas livmoder symboliserar Moder Jord. Det tankefrö som sås i den bestämmer frukten den ger. Ni kan inte förvänta er ett mangoträd om ni sår frön till ett neemträd. Därför bör modern präglas av goda tankar, ord och handlingar. Endast då kan hennes barn få goda karaktärsegenskaper.”                                                                          Sathya Sai Baba föredrag 2000.11.19

Dagens samhälle fokuserar på den yttre världen såsom utseendet, förvärvandet av rikedomar, status, själviskhet och strävan efter tillfälliga njutningar. Världen har nu mer än någonsin tidigare behov av att kvinnorna fullgör sina andliga plikter.  Gud har gett kvinnorna en oerhörd styrka och Sathya Sai Baba har betonat att kvinnor har kapacitet att förändra hemmet och även samhället.