×

Error message

Warning: preg_match(): Allocation of JIT memory failed, PCRE JIT will be disabled. This is likely caused by security restrictions. Either grant PHP permission to allocate executable memory, or set pcre.jit=0 in drupal_valid_http_host() (line 736 of /var/www/ssio-se/www/includes/bootstrap.inc).

 

 

      Buddha Poornima                                            

 

Sathya Sai Baba, May 15, 1997                      

Den Buddistiska bönen bör förstås korrekt. När Buddisterna säger: "Buddham sharanam gachchami, Dharmam sharanam gachchami, Sangham sharanam gachchami," är den sanna innebörden av bönen: Ni bör leda sinnet (Buddhi)  mot rätt handlande ( Dharma). Och det rätta handlandet bör sikta på att tjäna samhället. När detta är gjort blir samhället renat.

                                                                                                                         Sathya Sai Baba, Maj 15, 1997

The Buddhist prayer must be properly understood. When the Buddhists say: "Buddham sharanam gachchami, Dharmam sharanam gachchami, Sangham sharanam gachchami," the real meaning of the prayer is: You must divert your mind (Buddhi)  towards right conduct (Dharma). And the right conduct should aim at serving society. When this is done, society gets purified.