August

Hela världen påverkas av mentala vibrationer. Faktiskt är hela världen en manifestation av mentala vibrationer. Därför är det nödvändigt att styra våra tankar på ädla vägar. Det mänskliga sinnet lyser med glänsande renhet om vi har ädla tankar, idéer och känslor. Det är endast genom att utveckla ett rent sinne som vi kan garantera rena handlingar. Endast ädla handlingar kan ge ett perfekt resultat.               .                      Sathya Sai Baba, Maj 1993