Judiska Högtider – En berättelse om personlig transformation. Leonardo Gutter .

 

Sathya Sai Baba lär oss att alla högtider och religiösa firanden är möjligheter som getts till oss för att komma ihåg Gud och hans gudomliga gåva till mänskligheten. Målsättningen med alla religioner är att återförenas med vårt sanna jag. Alla religioner är giltiga vägar vägledda av helgon för att rena våra sinnen och hjärtan så att vi klart kan se vårt sanna jag och uppnå det slutliga målet för denna mänskliga existens.

Sathya Sai Baba säger ”Det finns bara en religion, kärlekens religion. Det finns bara en ras - mänsklighetens ras.”

Därför bör vi människor inte bara acceptera alla sätt att tillbe Gud men också fira dem. Vi bör inte bara tala om Religionernas enhet utan även praktisera den i våra liv.

Inom judendomen finns två viktiga högtider som firas, Rosh Hashanah och Yom Kippur. De judiska högtiderna Rosh Hashanah och Yom Kippur motiverar de som följer judendomen till att reflektera över sina handlingar och känslor, och ärligt visa ånger för de felaktiga handlingarna och be om styrka att inte upprepa dem. Slutligen när de uppnår ett rent hjärta kommer Gud att skriva in deras namn i ”De Rättfärdigas bok”, eftersom de som praktiserar rättfärdighet behagar Gud. Må vi alla följa den vägen och bli bättre och bättre exempel på sanna mänskliga varelser som arbetar hårt för att förverkliga sitt sanna Jag och hjälpa andra att göra framsteg i sin egen uppvaknings process.

 

De judiska högtiderna

Här följer de vedertagna betydelserna av de två viktigast judiska högtiderna:

Rosh Hashanah är det Judiska Nyåret. Det bibliska namnet för denna högtid är Yom Teruah vilket bokstavligen betyder ” Dagar av skrikande och glädjeyttringar”. Det är den första av de judiska högtiderna, ”Dagar av vördnad” som äger rum i början av hösten i den norra delen.

Rosh Hashanah markerar starten på Ny År i den Hebreiska kalendern. Judar är övertygad om att Rosh Hashanah representerar antingen bokstavligt eller litterärt tiden för Guds skapelse av människan. Det nya året representerar historiskt även början på perioden av sådden, växandet och skördandet av grödor.

Judiska familjer samlas på Rosh Hashanah för att dela en måltid vilken vanligtvis bl.a. innehåller äpplen doppade i honung för att symbolisera det kommande goda nya året. Den vanligaste judiska hälsningen på Rosh Hashanah är ”Shanah Tovah” vilket betyder Ha ett Gott Nytt År.

För mig liknar det den Hinduiska traditionen att önska all världar att vara glada och leva i frid. ” Samasta Loka Sukhino Bhavanthu”

Yom Kippur,  även känd under namnet  “Harmonins dag”, är årets heligaste  högtid för judendomen. Dess centrala tema är harmoni och botgöring.

 

Judar firar denna heliga dag med 24 – timmars fasta och intensiva böner, och tillbringar oftast hela dagen i synagogan. För att uppnå harmoni med Gud, bör man be, ångra de synder man begått och delta i välgörenhet.

Fastän jag gick i en judiska skola när jag var ung så kom mitt sanna uppvaknande inte förännjag hade  mina upplevelser med Sathya Sai Baba.